สถานศึกษา มหาสารคาม

โรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์

สถานศึกษา
รับสอนดนตรีสากลไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เริ่มต้นที่ 700 บาทต่อเดือนครับ ^_^ โรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์เปิดสอนดนตรีสากล เปิดสอนหลักสูตร กีตาร์...
484 700 - 1,200 บาท

โรงเรียนบูรพา มหาสารคาม

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลมหาสารคาม เปิดสอนระดับ ประถมวัย ถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 6
1056

ห้องสมุดประชาชน มหาสารคาม

สถานศึกษา
ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดมหาสารคาม ให้บริการยืม-คืน หนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โดยได้จัดหาและคัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ม...
2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตาม...
1469