ศาสนา มหาสารคาม

วัดตระคลอง

ศาสนา
วัดตระคลอง มีองค์พระสาน องค์พระทำขึ้นจากฝีมือการสานหวายชั้นเลิศ ของช่างสานโบราณขึ้นเป็นองค์พระ มีเพียง 5 องค์ในประเทศไทย
361

วัดกู่มิถิลา

ศาสนา
วัดกู่มิถิลา เป็นสถูป โบราณ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม
574

พระธาตุนาดูน

ศาสนา
พระธาตุนาดูน เป็นที่เคารพสักการะ ของชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากว่า 1,300 ปี
1196

วัดป่าเรไรย์

ศาสนา
วัดป่าเรไรย์ เดิมชื่อ "วัดบ้านหนองพอก" เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2224 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื...
647

วัดโพธาราม

ศาสนา
วัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันท์ บ้านดงบัง ตั้งอยู่บนโพนสูงล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึ...
909

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ศาสนา
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่ผุดดันขึ้นจากใต้พื้นดินอยู่ตลอดเวลาไม่มีเหือดแห้ง ชาวบ้านเชื่อว่าน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้สามารถนำไปรักษาโรคต่าง...
683

วัดป่าบ้านจาน

ศาสนา
วัดป่าบ้านจาน วัดป่าที่มีการรักษาป่าให้คงสภาพตามธรรมชาติและมีปูชนียสถานพร้อมพระพุทธรูปยืนที่สูงมาก
900

วัดป่ากุงโพธิสาร

ศาสนา
วัดป่ากุงโพธิสาร วัดป่าโบราณ นมัสการหลวงปู่ศรี ไหว้เจดีย์นครพนม ชมบารมีชัยมงคล ขอพรผากระยอม
706

วัดป่าคีรีบรรพต

ศาสนา
วัดป่าคีรีบรรพต (วัดพระใหญ่) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 45 ไร่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพระใหญ่ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร ...
503

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ

ศาสนา
โบราณสถานดอนกู่โนนพระ เป็นโบราณสถานแบบขอมเพียงแห่งเดียวที่ค้นพบในเขตอำเภอแกดำ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นกลุ่มอาคารจำนวน 3 หลังตั้งเรียงตาม...
889