ท่องเที่ยว มหาสารคาม

สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น

ท่องเที่ยว
สวนสาธารณเลิงน้ำจั๊น เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับพักผ่อน เพราะมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และ มีลมโกรกสะบาย มีสวนหย่อม สนามนั่งเล่น ลานอเนกประสงค์...
527

หมู่บ้านปั้นหม้อ

ท่องเที่ยว
หมู่บ้านปั้นหม้อ เป็นหมู่บ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน ทุกบ้านจะมีอาชีพปั้นหม้อดินเผาซี่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบ...
784

กู่มหาธาตุ

ท่องเที่ยว
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ
562

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ท้องถิ่นภาคอีสาน นำเสนองานศิลปะ หลากหลาย ทั้งหัตถกรรม ประติมากรรม แกะสลัก ลายผ้าอีสาน ประเพณ...
778

เจดีย์พุทธคยาจำลอง

ท่องเที่ยว
เจดีย์พุทธคยาเมตตา ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย ซึ่งต้องใช้เงินก่อสร้างประมาณ ๔๐ ล้านบาท
582

โบราณสถานปรางค์กู่บัวมาศ

ท่องเที่ยว
โบราณสถานปรางค์กู่บัวมาศ มีสภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่อยู่กลางพื้นที่ราบลุ่มที่เป็นทุ่งนาปกคลุมด้วยวัชพืชและต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่น โบราณสถ...
1025

หาดปู่ตา

ท่องเที่ยว
หาดปู่ตา สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองจังหวัดมหาสารคาม เหมาะสำหรับมาพักผ่อน มีแพให้นั่งรับประทานอาหาร หรือจะเล่นน้ำที่หาด และรอบๆ ยังมีวิ...
967

Malinplaza Maha Sarakham

ท่องเที่ยว
มาลินพลาซ่า มหาสารคาม กับสไตล์โจรสลัดคลาสิค ช็อปชิมเที่ยวครบ มีลานเบียร์นั่งชิว มีแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ศูนย์อา...
385

พิพิธภัณฑ์คุ้มบุญตามทัน

ท่องเที่ยว
คุ้มบุญตามทัน พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาลคาม จัดแสดงของเก่าร่วมสมัย อายุระหว่าง 30-100 ปี พระเครื่อง ของเก่า เครื่องดนตรีโบราณของชาวอีสาน เครื...
526 0 - 20 บาท