โรงพยาบาล มหาสารคาม

สาธารณสุข ชุมชนบูรพา

โรงพยาบาล
ตรวจโรคทั่วไป บริการ ทำแผล ล้างแผลฟรี ไม่เสียค่า ใช้จ่าย
879

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
5726

โรงพยาบาล มหาสารคาม

โรงพยาบาล
ฉุกเฉิน โทร. 1669
6992